7.5.11

Correspondencia

Al mi ege plaĉas korespondi kun vi. - Es un gran placer mantener correspondencia contigo.
Amike ... - Amigablemente ...
Antaŭ mia vizito mi skribos al vi retpoŝte. - Antes de visitarte te escribiré por internet.
Bedaŭrinde ke ni estas tiom for unu de alia. - Es lamentable que estemos tan lejos uno del otro.
Bedaŭrinde mi ne ricevis vian antaŭan leteron. - Lamentablemente no recibí tu carta anterior.
Ĉu vi povus sendi al mi vian foton? - ¿Podrías enviarme tu foto?
Ĉu vi ŝatus korespondi kun mi? - ¿Te gustaría mantener correspondencia conmigo?
Dankon ke vi ne forgesis kaj skribis al mi. - Te agradezco que no te olvidaras y me hayas escrito.
Dankon pro via agrabla letero. - Gracias por tu agradable carta.
Eble vi povus skribi al mi ion intiman pri vi? - ¿Podrías escribirme algo íntimo de ti?
Elkore salutas ... - Te saluda de corazón ...
Estimata! - ¡Estimado, Estimada!
Estis granda surprizo ricevi de vi bildokarton. - Fué una gran sorpresa recibir tu (tarjeta) postal.
Estis tre agrable ricevi vian leteron. - Fué muy agradable recibir tu carta.
Estus tre agrable iam renkontiĝi kun vi. - Sería agradable encontrarnos alguna vez.
Ĝis revido! - ¡Hasta la vista!
Ĝis! - ¡Hasta entonces!
Informu min pri via alveno. - Avísame cuando vengas.
Kara ...! - ¡Querido, Querida...!
Kara amiko! - ¡Estimado amigo, Estimada amiga!
Kun amo - Con amor ...
Kun granda plezuro mi tralegis vian leteron. - Con gran placer leí tu carta.
Kune kun ĉi tiu letero mi sendas al vi ... - Junto con esta carta te envío ...
Lastatempe mi estas tre okupita. - Últimamente estuve muy ocupado.
Mi aldonis kelkajn miajn fotojn. - Agregué algunas fotos mías.
Mi decidis mem skribi al vi. - Decidí (yo mismo) escribirte.
Mi ege esperas ke vi ankoraŭ memoras min. - Espero que todavía me recuerdes.
Mi ege volus kun vi korespondi. - Mucho deseo mantener correspondencia contigo.
Mi esperas ke mia letero ne tro ĝenis vin. - Espero que mi carta no te haya molestado.
Mi esperas ke vi akceptos mian proponon korespondi. - Espero que aceptes mi propuesta de correspondencia.
Mi jam longan tempon ne ricevas leterojn de vi. - Hace mucho que no recibo una carta tuya.
Mi longan tempon atendis vian leteron. - Esperé tu carta durante mucho tiempo.
Mi pardonpetas pro mia longa silento. - Te pido perdón por mi silencio de tanto tiempo.
Mi petas skribu al mi kiel eble plej rapide. - Te pido que me escribas lo más pronto posible.
Mi plenumas mian promeson kaj skribas al vi. - Cumplo mi promesa y te estoy escribiendo.
Mi ricevis vian leteron kaj tuj skribas al vi. - Recibí tu carta y enseguida te estoy escribiendo.
Mi senpacience atendas vian reagon al mia letero. - Impacientemente espero tu reacción a mi carta.
Mi ŝatus ke vi skribu pli multon pri vi. - Me gustaría que escribieras más acerca de ti.
Mi tre dankas pro via respondo. - Te agradezco mucho por tu respuesta.
Mi tre ĝojas ke vi skribis al mi. - Me alegra mucho que me hayas escrito.
Mi tre ĝojus se vi venus viziti min. - Me gustaría mucho que vinieras a visitarme.
Mi trovis vian adreson kaj decidis skribi al vi. - Encontré tu dirección y decidí escribirte.
Mi volus pensi ke vi ankoraŭ min ne forgesis. - Quisiera pensar que todavía no me olvidaste.
Pardonu ke mi tiom longe ne respondis al vi. - Perdona que no te haya contestado durante tanto tiempo.
Pardonu ke necesis tiom longe atendi mian respondon. - Perdona que hayas tenido que esperar tanto por mi respuesta.
Pri tio mi rakontos pli detale en alia letero. - Eso te lo contaré más detalladamente en otra carta.
Sincere ... - Sinceramente ...
Sincere salutas ... - Sinceramente te saluda ...
Via ... - Tuyo, Tuya
Via amiko - Tu amigo, Tu amiga
Via lasta letero estis tre kortuŝa. - Tu última carta fué muy sentimental.
Via letero tre ĝojigis min. - Tu carta me alegró mucho.
Via letero tre plaĉis al mi. - Tu carta me gustó mucho.
Vian adreson al mi donis nia komuna konato. - Un conocido me dió tu dirección.

de www.lernu.net

No hay comentarios.: