26.3.11

EL RESTORANTE

Bonvolu alporti ... . - Por favor traiga ... .
Bonvolu doni al mi la menuon. - Por favor deme el menú.
Ĉi tiu tablo estas rezervita. - Esta mesa está reservada.
Ĉu ĉi tiu loko estas libera? - ¿Este lugar está libre?
Ĉu estas libera tablo por kvar personoj? - ¿Hay una mesa libre para cuatro personas?
Ĉu ni manĝu kune? - ¿Comemos juntos?
Ĉu por vi plenan porcion aŭ duonporcion? - ¿Para ti una porción entera o media porción?
Ĉu vi ankoraŭ ion deziros? - ¿Todavía deseas algo mas?
Ĉu vi jam tagmanĝis? - ¿Ya almorzaste?
Je kioma horo vi kutime matenmanĝas? - ¿A que hora acostumbras a desayunar?
Kafejo troviĝas sur la dua etaĝo. - El café se encuentra en el segundo piso.
Kiam estos la tagmanĝo? - ¿Cuando será el almuerzo?
Kie eblas bone kaj malmultekoste manĝi? - ¿Donde se puede comer bien y barato?
Kie troviĝas la plej proksima restoracio? - ¿Donde se encuentra el restaurante mas cercano?
Kiom kostas taso da kafo? - ¿Cuanto cuesta un (una taza de) café?
Kiom longe oni devas atendi? - ¿Cuanto hay que esperar?
Kiom mi devas pagi? - ¿Cuanto debo pagar?
Kion vi havas hodiaŭ por manĝi? - ¿Que tienes hoy para comer?
Kion vi manĝos? - ¿Que comerás?
Kion vi mendos? - ¿Que pedirás?
Kion vi preferas trinki? - ¿Que prefieres beber?
Mi deziras manĝi (trinki). - Deseo comer (beber).
Mi petas la kalkulon. - Por favor traiga la cuenta. (la factura)
Ni iru en manĝejon. - Vamos al comedor. Entremos en el comedor.
Ni sidiĝu ĉe ĉi tiu tablo. - Sentémosnos en esta mesa.
Ni volus mendi ... . - Queremos pedir ... .

de www.lernu.net

No hay comentarios.: