27.5.07

KONSERVI

1. Zorgi, ke io ne difektiĝu aŭ ne perdiĝu; malebligi pereon de io:
 • Ni ne povis konservi eĉ unu aĵon de incendio.
 • Mi petas vin konservi ĉi tiun sekreton.
 • Li garantiis al mi la konservon de la memoro.
 • Infano metis ankoraŭ kelkajn monerojn en la konservujon.
 • Li forkuris sub instigo de la instinkto de memkonservado (defendo de la propra vivo kontraŭ ĉiaj danĝeroj).
2. Ne perdi, plu posedi, havi ankoraŭ:
 • Ŝi konservis sian junecon kaj belecon.
 • Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.
 • Mi devas preni la varon de la konservejo, ĉar ĝi ne estas ĉi tie.
3. Per speciala preparado gardi (manĝaĵojn) kontraŭ putrado, ŝimo aŭ alia difektiĝo:
 • Ĉu vi povas helpi konservi la legomojn?
 • Mi aĉetis libron pri konservado de la nutraĵoj.
 • Mi tre ŝatas fruktajn konservaĵojn, kiujn preparas mia avino.

No hay comentarios.: